Dodaj szyfr

Stwórz swój własny szyfr:

Nazwa szyfru:

Zmiana znaków narodowych na znaki alfabetu łacińskiego (np. ą => a, ć => c)

Uzupełnij kodowanie znaków np. a => s, wtedy każda litera "a" w tekście zostanie zamieniona na "s", jeżeli szyfr ma być możliwy do odkodowania trzeba dodać warunek, w drugą stronę s => a. Możesz stworzyć dowolną liczbę warunków.

Zamień na usuń [x]

+ dodaj warunek

Dołącz do nas